เมนู.อาหาร

ถ้าลูกค้าจะสั่งอาหารโปรดแจ้ง เมนูที่จะสั่ง ก่อนให้ทางเราทราบก่อนเข้าพัก ทางรีสอร์ท. จะได้จัดเตรียมอาหารไว้ให้
เพราะห้องครัวของทาง รีสอร์ท ได้ทำการบูรณะซ่อมแซมใหม่ต้องขอ อภัยลูกค้ามา ณ ที่นี่ด้วย